Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): wat zijn dat? Definitie en betekenis in marketing

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt de ruggengraat van de economie. In Duitsland bijvoorbeeld zorgen zij voor meer dan 60% van alle banen waarvoor sociale bijdragen moeten worden betaald en genereren zij meer dan de helft van het BBP. Het belang van het MKB voor de Duitse economie kan dan ook niet worden overschat.

Wat telt als KMO?

Maar wat is nu precies een KMO? Volgens de EU-definitie ligt de grens bij 250 werknemers, hoewel in Duitsland bedrijven met maximaal 500 werknemers ook als KMO worden beschouwd. Doorslaggevend voor de indeling als KMO is echter niet alleen het aantal werknemers, maar ook de omzet of de jaarlijkse winst. Zo wordt een onderneming al als KMO beschouwd als haar omzet maximaal 50 miljoen euro bedraagt of haar jaarwinst 10 miljoen euro.

De typische kenmerken van het MKB zijn een hoge mate van flexibiliteit, nauwe banden met de klant en sterke regionale verankering. Veel KMO’s worden door een familie geleid en worden gekenmerkt door innovatiekracht en duurzaamheid. Door hun omvang en structuur kunnen KMO’s zeer snel reageren op veranderingen in de markt en nieuwe trends zetten.

Het MKB is dus het perfecte alternatief voor grote ondernemingen en biedt vooral innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd.

Interessant: rendement op verkoop

Hier volgt nog een blik op het gemiddelde rendement van de omzet van middelgrote ondernemingen in Duitsland per sector.

Statistik: Durchschnittliche Umsatzrenditen von mittelständischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen im Jahr 2021 | Statista

Meer statistieken: Statista

Meer bereik, leads en klanten?

Voorbeeld TikTok voor bedrijven: 5 stappen voor beginners. TikTok Marketing voor bedrijven(MKB) – Of het nu gaat om kleine lokale bedrijven of grote internationale bedrijven, TikTok is een interessante marketingtool voor iedereen. De korte video-app biedt de unieke mogelijkheid om op een geheel nieuwe manier met potentiële klanten te communiceren. Wij laten zien hoe TikTok marketing werkt en welke mogelijkheden het biedt voor bedrijven.