Doelgroep: wat is het? Definitie & betekenis in marketing

Doelgroepenmarketing is een succes-kritische component van elke goede marketing. Het gaat om het identificeren, aanspreken en bedienen van specifieke doelgroepen met als doel omzet te genereren voor een onderneming. Een succesvol marketingplan is gebaseerd op inzicht in de leden van een specifieke doelgroep. Alleen dan kunnen bedrijven de juiste boodschap op het juiste moment naar de juiste persoon sturen.

Doelgroep: Wat is het?

Het is belangrijk te begrijpen dat doelgroepen geen vlakke indelingen zijn van leeftijd, geslacht en andere kenmerken, maar complexe constructies van wensen, behoeften en motivaties die hun gedrag beïnvloeden. Dit betekent dat een doeltreffende doelgroepanalyse meer moet omvatten dan demografische basisgegevens. Het gaat er ook om uit te vinden welke waardecontracten er binnen deze groep bestaan en welke redenen er voor mensen zijn om bepaalde producten of diensten te gebruiken of te kopen.

Om succesvol te zijn, moeten marketeers dus weten wie de leden van hun respectieve doelgroepen zijn en wat hen – zowel emotioneel als rationeel – motiveert en wat hun voorkeuren zijn op het gebied van koopgedrag. Alleen dan kunnen zij strategisch geplande marketing toepassen en onmiddellijke resultaten boeken.

Een doelgroep is een groep mensen die gekenmerkt wordt door bepaalde criteria en die een onderneming of organisatie heeft aangewezen als de doelgroep van haar marketingcampagnes.

Bereik uw doelgroep: Targeting

Targeting betekent dat je doelgroepen bereikt door bepaalde parameters in te stellen. Vaak zijn dat:

  • Leeftijdsgroep
  • Geslacht
  • Inkomen
  • Beroep
  • Residentie

Leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep: In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen “jongeren” (12-17 jaar), “volwassenen” (18-49 jaar) en “senioren” (50 jaar en ouder).

Geslacht

Geslacht: Het geslacht van de doelgroep speelt ook een rol bij de marketing. Er zijn producten die sterker gericht zijn op mannen of vrouwen.

Inkomensschijf

Inkomensklasse: De inkomensklasse is voor veel bedrijven een belangrijk criterium bij het bepalen van de doelgroep. Afhankelijk van de prijsklasse van het product richten leveranciers zich op klanten met verschillende inkomensniveaus.

Beroep

Beroep: Het beroep kan ook een rol spelen bij het bepalen van de doelgroep. Want afhankelijk van het product wordt het waarschijnlijk gekocht door mensen met bepaalde beroepskwalificaties.

Residentie

Woonplaats: De woonplaats van potentiële klanten is ook een criterium waarmee rekening kan worden gehouden bij het definiëren van de doelgroep. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om regionale producten te verkopen aan mensen binnen een bepaalde straal.