Personeelsmarketing: Aanspreken van (potentiële) werknemers – definitie, doelen & maatregelen

HR-marketing – Het is niets anders dan het toepassen van marketingconcepten op de HR-sector. Net als bij klassieke marketing gaat het er hier om het bedrijf en zijn producten holistisch af te stemmen op de klantbehoeften van de huidige en toekomstige werknemers. Bijgevolg worden werknemers minder als “hulpbron” en meer als “klanten” beschouwd, die de werkgever op lange termijn moet overtuigen en behouden. Met betrekking tot de respectieve doelgroepen wordt een onderscheid gemaakt tussen interne marketing, d.w.z. gericht op de huidige werknemers, en externe marketing, d.w.z. gericht op potentiële toekomstige werknemers.

Wat betekent personeelsmarketing? – Definitie & doelstellingen

Het hoofddoel van personeelsmarketing is de aantrekkelijkheid van werkgevers te vergroten, zodat het bedrijf zich positief kan positioneren in de concurrerende markt. Dit gaat hand in hand met zogenaamde employer branding, waarbij het gaat om het opbouwen van een werkgeversimago of employer brand. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen externe en interne personeelsmarketing. Externe personeelsmarketing richt zich op de aantrekkelijkheid van een bedrijf. Het bedrijf moet positief gepresenteerd worden als werkgeversmerk en de bekendheid vergroten.

Op deze manier kan geld worden bespaard op kostbare werving, terwijl tegelijkertijd het aantal sollicitaties toeneemt. Bij interne personeelsmarketing ligt de nadruk op de loyaliteit van de werknemers. Hier moet de loyaliteit aan het bedrijf verder worden ontwikkeld en ook worden geconsolideerd. Dit vermindert het aantal mensen dat het bedrijf verlaat. Bovendien is de kans groter dat junior personeel dat intern wordt opgeleid bij het bedrijf wil blijven.

Hoe kunt u personeelsmarketing toepassen? – Maatregelen

Zoals reeds vermeld, wordt bij personeelsmarketing een onderscheid gemaakt tussen interne en externe marketing. Interne marketing richt zich op de huidige werknemers en externe marketing communiceert maatregelen naar potentiële toekomstige werknemers.

Maatregelen voor interne personeelsmarketing – Aanspreken van huidige werknemers

Er zijn verschillende maatregelen voor interne personeelsmarketing. Hier hebben we een paar voorbeelden voor u opgesomd:

 • Behoud van werknemers
 • Onboarding
 • Open bedrijfscultuur
 • Transparante communicatie
 • Aanbiedingen voor opleiding en bijscholing
 • Carrièremogelijkheden

Externe marketingmaatregelen voor personeel – Potentiële werknemers aanspreken

Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden voor externe personeelsmarketing. Deze zijn bijvoorbeeld

 • Werven
 • Beeldcampagnes
 • Talentpools
 • Positieve aanvraagprocedure
 • Analyse van inkomende aanvragen

Meer over personeelsmarketing

Vooral bij het werven van jonge werknemers spelen sociale netwerken als Instagram, TikTok en YouTube een steeds belangrijkere rol. Je eigen merk aanwezigheid op Instagram, je eigen Facebook kanaal of zelfs je kanaal op YouTube. Het gebruik van sociale netwerken zorgt niet alleen voor bereik, maar ook voor potentiële nieuwe werknemers. Hier zijn onze tips – zo vind je goede medewerkers! Wist u dat? Het tekort aan vaardigheden zal naar verwachting oplopen tot 3 miljoen in 2030. 52% van de bedrijven beschouwt dit tekort aan geschoolde werknemers als de grootste uitdaging voor de komende jaren.