Nieuwe geschoolde werknemers aantrekken met employer branding – definitie en maatregelen

Voor sommige werkgevers is employer branding een belangrijk onderdeel van de marketing. De focus ligt op de marketing van zichzelf als aantrekkelijke werkgever en daarmee op het versterken van het merk. Dit artikel gaat over het verband tussen employer branding en personeelsmarketing en over interne en externe maatregelen waarmee u uw bedrijf als potentiële werkgever onder de aandacht kunt brengen.

Employer branding vs. personeelsmarketing

De termen employer branding en personeelsmarketing worden vaak met elkaar vergeleken of als synoniem gebruikt. Het verschil is echter aanzienlijk. Ten eerste hebben zowel HR-marketing als employer branding als overkoepelend doel zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever en een consistent, authentiek werkgeversmerk te gebruiken om de juiste carrièrestarters en nieuwe werknemers aan te trekken. Maar terwijl HR-marketing een reeks operationele maatregelen omvat om met kandidaten in contact te komen en hun boodschap over te brengen, beschrijft employer branding de cruciale definitie en strategische basis.

Interne en externe maatregelen voor employer branding

Belangrijke maatregelen voor branding omvatten interne en externe factoren. Deze kunnen afhankelijk van de organisatie afzonderlijk worden samengesteld en moeten op de doelgroep worden afgestemd. Uitgangspunt is dat vooraf uitgebreid aan employer branding is gedaan, de employer value proposition is geformuleerd en de doelgroep is gedefinieerd.

Interne maatregelen: U kunt dit intern doen!

Hier volgen voorbeelden van interne maatregelen:

 • De resultaten van het employer branding proces intern communiceren
 • Medewerkers betrekken bij processen
 • De reis van de kandidaat optimaliseren
 • Feedback over het werkgeversmerk vaststellen
 • Medewerkers opleiden
 • Opleidingsmogelijkheden en workshops aanbieden

Externe maatregelen: Hoe trek je externe aandacht voor je bedrijf!

Vervolgens zijn er voorbeelden van externe actie:

 • Prominent weergeven van carrièrewebsite
 • Inzichten in het bedrijf integreren op de website
 • Gebruik sociale media, zoals wervingsfilmpjes en werknemersblogs, om in contact te komen met de doelgroep.
 • Presenteer jezelf als potentiële werkgever op beurzen en andere evenementen
 • Het aanbieden van stagebonussen, workshops en opleidingsmogelijkheden
 • De aandacht vestigen op het bedrijf door middel van sponsoring