Conversiepercentage: De verhouding tussen het aantal bezoekers en de conversies.

Het conversiepercentage, ook wel conversieratio genoemd, is een belangrijk cijfer in online marketing en geeft de verhouding weer tussen het aantal bezoekers op uw website en het aantal transacties die als conversies worden gedefinieerd. De term “conversie” verwijst doorgaans naar een conclusie of gebruikersactie, maar eerder gedefinieerde en bereikte doelen kunnen ook als conversies worden geteld.

Voorbeeld van een omrekeningskoers

Het conversiepercentage wordt in principe berekend door het aantal conversies te delen door het aantal impressies. Als bijvoorbeeld 10 van de 1000 bezoekers van uw website het aangeboden product hebben gekocht, is uw conversiepercentage 1%.

Aspecten die leiden tot de verslechtering van het conversiepercentage

Hier ziet u aspecten die het conversiepercentage kunnen verslechteren:

  • Weinig betalingsmogelijkheden
  • Onleesbare teksten
  • Technische problemen met de website
  • Gebrekkige koppelingen
  • Onhandig geplaatste knoppen
  • Ingewikkelde registratieprocedures

Conversiepercentage snel uitgelegd

Conversiepercentage kort uitgelegd:

  • Sleutelfiguur in online marketing
  • Verhouding tussen het aantal bezoekers op een website en het aantal conversies