Community Management – De A&O voor Influencers en Bedrijven

Community management heeft betrekking op het beheer en de activering van de eigen belanghebbende partijen, d.w.z. de eigen fans en klanten die men volgt of zou kunnen volgen in sociale netwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld vrienden zijn die vrienden werven via cadeau-acties.

Beheer van de Gemeenschap

Onze eigen gemeenschap is dus altijd een brede kring en een ideaal aanspreekpunt. In principe gaat het bij community management echter om het beheer en de gerichte bevordering van de interactie met de kleinere kring, onze fans. Op YouTube, Instagram en Facebook, maar ook op andere sociale netwerken, of het nu zakelijk is op LinkedIn, of muziek op TikTok, is je eigen community het goud van de sociale netwerken. Hier kan informatie zonder filters worden verspreid, net zoals PR-werk in de media dat vroeger was. Fans kunnen rechtstreeks worden aangesproken, hun eigen inhoud kan worden verspreid, maar ook campagnes en aanbiedingen. Op die manier hebt u een veel nauwer contact met uw gemeenschap en schept u tegelijk een band door gelijkaardige interesses en vakgebieden. Tegelijkertijd moet het beheer van de gemeenschap niet alleen gaan om het zenden van informatie, maar ook om het ontvangen ervan, waarbij ontvangst en interactie een belangrijke rol spelen. In de eenvoudigste vorm zijn dit bijvoorbeeld opmerkingen die worden beantwoord.

  • Beheer en activering van eigen prospects, fans en klanten
  • Dit kunnen ook mensen zijn die door een vriend op de foto zijn gelinkt, de eigen gemeenschap is een wijde kring
  • Uw eigen gemeenschap is het goud van sociale netwerken