Key Performance Indicators (KPI): Rapportage! CPM, CPC, PPC & Co. – succesfactoren

Key Performance Indicators (KPI) – Door de verschillende analysemogelijkheden binnen de sociale netwerken en vooral door de uiterst precieze adressering van doelgroepen (leeftijd, belangstelling, woonplaats, enz.) kunnen campagnes zeer nauwkeurig worden geëvalueerd. Maar wat betekent KPI eigenlijk?

Wat betekent KPI? Snel uitgelegd

Eenvoudig uitgelegd: De afkorting KPI staat voor “Key Performance Indicator”. Dit betekent dat we het hebben over een essentiële prestatie-indicator. KPI’s zijn dus kengetallen waarmee de prestaties van verschillende sociale media (marketing) activiteiten kunnen worden gemeten, gepresenteerd en gecontroleerd.

Termijn:

KPI’s = Key Performance Indicator

Hoewel succesfactoren in de vorm van KPI’s (Key Performance Indicator) moeilijk te traceren zijn voor veel klassieke maatregelen (zoals posters). Velen meten succes vooral af aan deze sleutelfiguren: Clicks (doorsturen naar de gewenste inhoud), leads (vooraf gedefinieerde deals), shares (gedeelde inhoud), likes (zoals stemmen).

Belangrijke KPI voorbeelden: CPM, CPC, PPC

Hier zijn een paar voorbeelden van belangrijke KPI’s die u vaker zult tegenkomen bij sociale-mediamarketing.

ROI (Rendement van investeringen)

De ROI geeft aan hoe rendabel, d.w.z. hoe rendabel een individuele campagne of een operationeel gebied is in verhouding tot de gedane investering. Eenvoudig gezegd betekent ROI: Wanneer zullen de uitgaven (voor bijvoorbeeld reclamestrategie XY) zijn terugverdiend?

CPM (Kosten per mille)

Iedereen die het heeft over CTR (Click Through Rate) moet ook CPM kennen, of Costs Per Thousand. Het is onmisbaar in het toezicht, voor succescontrole. Wat CPM is en wat het verschil is tussen CPM en CPC, kunt u hier leren.

CPC (kosten per klik)

Wat betekent CPC? Wat is een goede CPC? Wat is een gemiddelde CPC? Hoeveel betaalt u wanneer een gebruiker op de advertentie klikt? Naar aanleiding van onze grote artikelen over dit onderwerp in Google Ads, krijgen wij bijzonder vaak vragen over de kosten van adverteren op zoekmachines. Daarom willen wij in dit ene artikel nog eens uitvoerig ingaan op de kostensystematiek van betaald bereik in zoekmachines.

Betalen per klik (PPC)

Pay Per Click (PPC) – Wat is PPC? De term PPC staat voluit voor “Pay-per-Click”. Het geheel is een model op het gebied van internet marketing. Hier betalen adverteerders geld telkens wanneer op een van de door hen gecreëerde advertenties wordt geklikt. Het grote doel achter de campagnes is om bezoekers naar uw eigen website, e-commerce, te trekken.

Tip! Perfect voor evaluatie, onze software aanbevelingen.

Gebruikers meetbaar maken: Voorbeeld UTM parameters

KPI’s kunnen onder meer worden gemeten aan de hand van UTM-parameters. Dit zijn kleine bijlagen aan het eind van een URL (website). Zo kunnen bezoekersstromen worden gemeten.

Voorbeeld: Volgen van gebruikers met ID

Laten we zeggen dat bezoeker 153.963 de ID 153963 krijgt, we koppelen dit aan zijn bezoek en zo kunnen we zien welke bezoeker het is. Laten we zeggen dat onze bezoeker van advertentie A (advertentie) naar aanbieding A (online winkel) springt. Dit wordt bijvoorbeeld ook aangegeven door de ID Campaign_A. Op die manier herkent onze online winkel (aanbod A) dat een bezoeker van advertentie A komt.

  • URL voor: website.com
  • URL na: website.com/?user=153963&?campaign=campaignA

Meer over het onderwerp UTM-parameters: