Doelgroepen in Facebook – woonplaats, leeftijd, belangstellenden

Op bijna alle socialemediakanalen kunnen reclamecampagnes nu zo precies worden aangestuurd dat gebruikers gerichter dan ooit tevoren kunnen worden bereikt. Facebook, ’s werelds grootste sociale netwerk met meer dan een miljard actieve gebruikers, heeft de campagneplaatsing tot dusver het meest verfijnd. Het concept of het principe erachter is niet bijzonder moeilijk. Gebruikers maken hun gegevens bekend (woonplaats, vrienden, interesses, enz.) en worden vervolgens op basis van hun gegevens benaderd met reclame. Iedereen die ooit met Google AdWords heeft gewerkt, zal het principe snel begrijpen. De instellingen voor postpromotie op Facebook bieden in wezen drie opties: De leeftijd van de Facebook-gebruikers die de advertenties zien, hun interesses en hobby’s en hun woonplaats.

Tip! XXL Gids: Facebook Pixel, advertenties en campagnes

Verhoog het bereik van berichten: door Facebook targeting

Facebook berekent bij elke nieuwe campagne een geschat bereik. Dit wordt (ongeveer) bereikt zonder verdere virale effecten. Dit betekent dat je voor een bepaald budget een bepaald aantal views krijgt. Als mensen interactie hebben met uw advertentie, neemt het bereik toe omdat nu ook vrienden (zonder reclame) uw bericht zien. Weinig maar sommige berichten maken dan de sprong naar vitaliteit. Het is, in klassieke termen, mond-tot-mond propaganda, d.w.z. een onderwerp dat zich vanzelf verspreidt. Maar zoals u ziet, is het steeds moeilijker om voorspellingen te doen over het vaste reclamebudget en de vitaliteit.

Om er echter voor te zorgen dat het succes van de eigen reclamecampagne op Facebook geen horizontale gok blijft, moeten de campagnes zo nauwkeurig mogelijk worden gepland door de socialemediabeheerder. Het uitsluiten van criteria in de Facebook Ads instellingen vermindert verspilling aanzienlijk. De keuze van de leeftijd en de woonplaats zijn hier de twee doorslaggevende variabelen. Richt u niet tot groepen mensen voor wie de aankoop van of interactie met uw product niet van belang is. In principe heb je drie snelle opties in Facebook Ads:

  1. Filter: Leeftijd van de gebruiker
  2. Filter: Woonplaats
  3. Filter: Interesses of hobby’s

Richt je op Facebook advertenties: Leeftijd van de doelgroep

De leeftijd van Facebook-gebruikers geeft u de mogelijkheid om advertenties te tonen aan degenen die geïnteresseerd zijn in uw product. Verschillende leeftijdsgroepen hebben verschillende doelen, wensen en ideeën. Dit betekent dat segmentering van campagnes voor grotere projecten ook zinvol is. Dat wil zeggen dat zij verschillende advertenties plaatsen voor verschillende leeftijdsgroepen. Over het algemeen een flitsender ontwerp voor jongeren, discrete lay-outs van hoge kwaliteit voor mensen van middelbare leeftijd en conservatieve of eenvoudige lay-outs voor ouderen. Afhankelijk van de groep kunnen de teksten van de advertenties natuurlijk ook variëren. Als socialemediabeheerder kunt u zeker betere conversies bereiken (d.w.z. dat de gebruiker de gewenste actie uitvoert, bijvoorbeeld de “klik”).

Richt je op Facebook advertenties: Waar de doelgroep woont

Grote ondernemingen brengen zichzelf en hun aanbod, indien mogelijk, internationaal op de markt. Regionaliteit is echter opnieuw een groot probleem, vooral op socialemediaplatforms. De selectie van de woonplaats maakt het mogelijk de doelgroep nog preciezer te benaderen dan alleen op basis van de leeftijd van de gebruiker. Vooral voor regionale producten, diensten of plaatselijke bedrijven is een dergelijke specificatie naar woonplaats aan te bevelen. Reclamecampagnes kunnen met deze instelling dus gericht worden uitgevoerd. Adverteerders en social media managers kunnen hele testconcepten ontwerpen. Bijvoorbeeld, als u het regionale succes van een mogelijk project wilt testen. Deze filterfunctie is ook zinvol voor meertalige campagnes. Vaak neemt ook het bereik toe, bepaalde plaatsen worden zwaar aangeprezen, andere minder. Het principe van de echte wereld geldt: hoe groter de stad, hoe groter de concurrentie.

Richt je op Facebook advertenties: Belangen van de doelgroep

Wie echter op het punt staat een nieuwe film te lanceren en de premièredag bij relevante doelgroepen wil promoten, maakt gebruik van interesses. Een film over auto’s, motoren en snelheid is een welomlijnd product. De interesses van de doelgroep vallen op veel gebieden samen, of het nu gaat om auto- en motorsportvideospelletjes, tijdschriften of zelfs merkfans. Al deze variabelen kunnen worden gedefinieerd als “belangen”. Dus mensen die op Facebook bepaalde videospelletjes, tijdschriften of merken hebben gemarkeerd met “vind ik leuk”, krijgen de advertentie te zien. Aangezien zij reeds geactiveerd zijn voor het onderwerp, is de waarschijnlijkheid van interactie groter dan bij de gehele gebruikersmassa.