Rendement op investering (ROI) – Berekening en berekening van investeringen in marketing

Het rendement van investeringen is een van de centrale factoren in de bedrijfskunde en dus uiteraard ook in socialemedia-marketing. De ROI, Return of Investment, geeft aan hoe rendabel, d.w.z. hoe rendabel een individuele campagne of een operationeel gebied is in verhouding tot de gedane investering. Op basis van dit kengetal kunnen besluiten worden genomen over:

  • Analyse en vergelijking van afzonderlijke bedrijfsdivisies en (zoals in ons voorbeeld) beleggingsobjecten
  • Bepaling en evaluatie van de prestatie van een belegging (in het voorbeeld) over een voorbije periode
  • Planning en controle van toekomstige investeringen

Voordat u een campagne lanceert, moet u veel van tevoren overwegen. Van het gefundeerde concept naar de uitgewerkte strategie naar het proof of concept, het functionerende model. Door optimalisatie neemt de winst toe en worden negatieve campagnes gedeactiveerd. Op een gegeven moment is het er, het rendement van de investering. Vanaf nu kan de campagne winstgevend worden gevoerd.

Concept en strategie

Afhankelijk van de doelen die u nastreeft in social media marketing, kent u de bijbehorende concepten en strategieën.

Het maakt niet uit of het gaat om een influencer campagne op YouTube of een mediabudget voor een advertentie met re-targeting voor je eigen online shop. In alle gevallen wordt een bepaalde hoeveelheid geld geïnvesteerd om een bepaald doel te bereiken. De vraag is nu, welke campagne belooft meer winstgevendheid? Welke campagne levert meer winst per geïnvesteerde euro op?

Reeds in de aanloop, in concept en strategie, spelen kosten een uiterst belangrijke factor. Uiteindelijk is de campagne beperkt tot een bepaalde periode. Soms door een vast budget, soms door seizoensgebonden kenmerken (mode), door de halfwaardetijd van het product, bv. trendy producten, of zelfs videospelletjes, waarvan de platforms voortdurend aan technische convergentie onderhevig zijn.

Dus nu hebben we verschillende opties op het bureau in sociale media marketing. Community management, advertenties op Facebook, advertenties op Instagram, advertenties op YouTube, organisch bereik, het hele scala aan mogelijkheden ligt voor u open. Om nu een vergelijking te kunnen maken, worden de kerncijfers van de afzonderlijke gebieden toegevoegd.

Berekening en voorbeeld

Je hebt een mediabudget van 50.000 euro. Idealiter wilt u met dit budget zo veel mogelijk bereiken. Zoveel mogelijk bereik, zoveel mogelijk verkoop en omzet. Als uw verwachte omzet € 70.000 is, is uw rendement op de investering ongeveer 0,40.

Formule voor de berekening

  • Gegenereerde winst / geïnvesteerd vermogen = ROI
  • 20.000 euro / 50.000 euro = 0,4

Het rendement van investeren zegt nu dat u 40 cent verdient voor elke geïnvesteerde euro. Als u nu verschillende campagnes met elkaar vergelijkt en zowel de kosten als de verwachte winst vergelijkt, kunt u uitspraken doen over in welke social media-campagne u investeert en in welke niet.