Responspercentage: definitie, sociale media en berekening

Het responspercentage geeft de respons op een bepaalde campagne aan. Een vergelijking met verschillende campagnes laat zien welke succesfactoren hieruit kunnen worden afgeleid. Het responspercentage kan zeer uiteenlopende redenen hebben, een eenvoudig voorbeeld is een marketingonderzoek dat aan 1.000 bedrijven werd toegezonden. Als er 400 vragenlijsten worden teruggestuurd, ligt het percentage rond de 40%. Verpakt in een social media-campagne zou dit een enquête kunnen zijn die via mediabudget en advertenties onder 10.000 mensen wordt uitgezet. Vier verschillende afbeeldingen worden in combinatie getest, waarbij telkens 10.000 mensen worden bereikt. Aan het eind van de test wordt bepaald welke van de vier afzonderlijke campagnes de hoogste respons en dus de grootste toegevoegde waarde had.

Berekening van het responspercentage

Voor de berekening van het responspercentage zijn niet veel getallen nodig. In het voorbeeld van onze marketingenquête zou dit het aantal verzonden vragenlijsten en het aantal reacties zijn.

  • ( ontvangen / verzonden ) * 100 = Responspercentage

Monitoring met click rate, respons rate en interactie rate

We hebben alle belangrijke sleutelfiguren al besproken in onze blog over sociale media. Bij de verslaglegging en monitoring zijn verschillende kengetallen doorslaggevend voor de beoordeling en evaluatie van het succes.

In verhouding tot het responspercentage is het klikpercentage slechts een indicator van het succes op het sociale platform. Uiteindelijk gaat het echter altijd om de bekering, die ook de vervulling van het doel betekent. Het doel kan natuurlijk zeer uiteenlopend zijn, van inschrijving voor de nieuwsbrief, tot het beantwoorden van marktonderzoek in ons voorbeeld, of zelfs verkoop in de online winkel. Het responspercentage wordt gebruikt voor al deze acties die achter de klik zitten.

Dus hoe hoog was de respons? Het interactiepercentage kan natuurlijk gemakkelijk worden verward met het responspercentage als men op het eerste gezicht denkt. Bij beide factoren gaat het immers om de handelingen van de gebruikers. Er is echter een subtiel verschil: het interactietempo verwijst naar zelfstandige actie zonder welomschreven doel. Bijvoorbeeld de opmerking in reactie op een video die al twee jaar online staat op ons YouTube-kanaal. Een antwoordpercentage daarentegen vraagt om een precies doel. Zoals in ons voorbeeld, hoeveel vragenlijsten werden beantwoord? Dit zijn de kleine maar subtiele verschillen tussen drie van de belangrijkste sleutelfiguren in social media marketing.