Monitoring: Waarom social media monitoring?

Monitoring van sociale media is belangrijk omdat er uiteindelijk altijd winst moet zijn. Social media-campagnes zijn nooit automatisch succesvol. Voorafgaande ervaring wordt altijd gecombineerd met live-ervaring, hoe reageert de doelgroep op het huidige moment? Op basis van deze basisinformatie ontwikkelt een social media bureau concepten om social media kanalen, advertenties en community management zo effectief mogelijk te maken, zodat het bedrijf aan het eind van de dag in de zwarte cijfers staat.

Toezicht op de successen – Facebook, YouTube, Instagram en Co.

Monitoring van sociale media is echter zeer gevarieerd. Er zijn gebieden in influencer marketing die nauwelijks te monitoren zijn. De laatste campagne, bijvoorbeeld, voucher codes in Instagram posts. Hier kunnen geen directe links worden geplaatst en dus ook geen kliks en verkopen worden getraceerd. Dit is natuurlijk een groot probleem voor veel bedrijven die ook bereik opbouwen met promotie via influencers. Tegelijkertijd zijn er opties zoals Facebook-advertenties die ook op Instagram kunnen worden geplaatst en die uiterst nauwkeurig zijn in rapportage en monitoring. Zo nauwkeurig dat zelfs veel critici zich zorgen maken over de privacy, reclame wordt immers steeds meer gepersonaliseerd. Hier kunnen paden uiterst nauwkeurig worden getraceerd, zodat u precies weet en ziet wie uw merk leuk vindt, wie de producten koopt, wie geïnteresseerd is in soortgelijke producten, hoe oud de mensen zijn, waar ze vandaan komen, welke interesses ze hebben.

Zo anders is de evaluatie bij toezicht. Als u het onderwerp echt onder de knie wilt krijgen, moet u direct met software beginnen. Omdat het onderwerp toezicht zo divers en bijzonder is dat het niet in een paar alinea’s kan worden uitgelegd. De beste aanbeveling is dus leren door te doen en YouTube-video’s! Voeg daar een portie slimheid aan toe en je kunt gaan monitoren.

KPI – Sleutel Prestatie Indicator

In de bedrijfskunde is er maar één term voor het meten van succes: Key Performance Indicator. De zogenaamde KPI’s documenteren de mate van vervulling. Bij online marketing gaat het vooral om het conversiepercentage, dat informatie geeft over de verkopen of de deals, het klikpercentage, de zogeheten click through rate, kortweg CTR, met een uitspraak over de evenredigheid van de behaalde kliks ten opzichte van elkaar, om het interactiepercentage, de zogeheten engagement rate, die beschrijft hoeveel reacties er waren op bepaalde media-inhoud, om het reactiepercentage, de zogeheten response rate, die informatie geeft over hoeveel reacties er waren op een bepaalde actie.

Laten we nog eens kijken naar de verschillende KPI’s:

Interactie ratio – Betrokkenheid ratio

Het interactiepercentage of de gebruikersbetrokkenheid speelt met name op twee gebieden een grote rol. In de eerste plaats bij de monitoring, d.w.z. het meten of evalueren van het succes van campagnes.

De formule voor het berekenen van het interactiepercentage:

( Likes + Comments x 5 ) / Views = Engagement

U kunt de waarde x 5 naar wens aanpassen, naar boven en naar beneden. Meer over de interactiesnelheid

Doorklikratio – CTR

De click-through rate (CTR) is een uiterst belangrijke indicator voor rapportage en toezicht. Het doorklikpercentage is een kengetal dat informatie geeft over de verhouding tussen de weergaven en de kliks. Hoe hoger dit percentage, hoe succesvoller de campagne.

  • Eén bericht op sociale media bereikt 1.000 mensen
  • Daarvan klikken er 50 op het aanbod
  • Resulteert in een klikpercentage van 5%

De click-through rate formule:

Impressies (weergaven) / klikken = klikratio

Meer over de klikratio

Conversie / Conversiepercentage

Voor het interactiepercentage of engagement is de conversatie met de eigen doelgroep een doorslaggevende succesfactor voor uw sociale-mediamarketing. Conversatie is het basismodel in de mediawetenschap. Door de uitwisseling van informatie worden nieuwigheden verspreid, innovaties, alle denkbare vormen van informatie.

Meer over de omrekeningskoers

Responspercentage – Responspercentage

Het responspercentage geeft aan hoe groot de respons op een bepaalde campagne is en, bij een vergelijking van verschillende campagnes, welke succesfactoren daaruit kunnen worden afgeleid. Het responspercentage kan zeer uiteenlopende redenen hebben, een eenvoudig voorbeeld is een marketingonderzoek dat naar 1.000 bedrijven wordt gestuurd. Indien 400 vragenlijsten werden teruggestuurd, zou het percentage 40% bedragen.

De formule voor het berekenen van de reactiesnelheid:

( ontvangen / verzonden ) * 100 = Responspercentage

Meer over de reactiesnelheid

Influencer monitoring

Influencer monitoring is in sommige gevallen moeilijk. In andere gevallen is het betrekkelijk eenvoudig. Uiteindelijk is de beste manier om influencers te monitoren directe toegang te hebben tot de statistieken en analyses van de individuele influencers. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, dus sturen de meeste influencers meestal screenshots van statistieken. Deze kunnen vervolgens met behulp van socialemedia-software in delen worden nagerekend en gecontroleerd. In principe gaat het er echter niet alleen om influencers gratis artikelen en producten te bezorgen, maar ook om de acties en interacties op lange termijn te rapporteren. Net als bij advertenties gaat het er uiteindelijk om succesvolle influencers te scheiden van minder succesvolle, zodat alleen een langdurige samenwerking wordt aangegaan met influencers die uiteindelijk voor conversie zorgen.

De eenvoudigste en meest doeltreffende optie is het gebruik van zogenaamde korte links. Korte links worden dan onder de postings geplaatst, bijvoorbeeld in de YouTube-beschrijving, de beschrijving onder de Facebook-posting en natuurlijk als swipe-up link in de Instagram Stories. In de back-end van de aanbieder van de korte link, kunt u dan in de statistieken zien hoe vaak erop werd geklikt. Als je met 20 influencers werkt, kun je na 30 dagen alle influencers met elkaar vergelijken. Noteer gewoon de kosten, en daarnaast de kliks. Hieruit kunt u berekenen hoeveel u voor een klik hebt betaald. De influencers van wie de campagne het meest succesvol was, zullen vervolgens geboekt blijven worden. Zo gemakkelijk is het om influencercampagnes te volgen en erover te rapporteren.

U hebt reeds geleerd hoe u het klikpercentage berekent, maar met een kleine aanpassing kunt u de klikprijs berekenen.

Berekening en formule voor klikprijs

  • Kosten / klikken = klikprijs

Laten we de vergelijking eens bekijken aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

  • Influencer A kost € 2.000 met 250 kliks = € 8,00 per klik
  • Influencer B kost 10.000 € met 500 kliks = 20,00 € per klik
  • Influencer C kost €7.000 met 800 kliks = €7,20 per klik

Als gevolg daarvan zou de campagne met Influencer C blijven bestaan.

Natuurlijk zijn er nog andere factoren, maar dit zijn de basisprincipes. Andere factoren zijn uiteraard van belang voor de waardebepaling:

  • Indrukken, bereik in de gemeenschap
  • Met geweldige influencer branding en een positief imago
  • Conversiepercentage, aanbiedingen na de klik

Software voor rapportage en toezicht

Als u geïnteresseerd bent in het onderwerp monitoring in social media marketing en wilt werken met de analysemethoden van een social media bureau, dan raden wij u aan om eens te kijken naar social media software. In het bijzonder, ons groot artikel over het onderwerp: