Crowdsourcing – intelligentie van de massa voor marketing en innovatie

Crowdsourcing is een populaire methode om een collectieve massa in te schakelen voor een specifiek doel. Vooral door de nieuwe mogelijkheden en het gewijzigde zender-ontvanger model, waarover wij al eerder berichtten, kan iedereen zich nu een spreekbuis maken voor een bepaald idee of project. Wie strijdmakkers nodig heeft, bijvoorbeeld om zijn doelen te bereiken via personele kracht of om voldoende kennis te vergaren of de financiering rond te krijgen, kan tegenwoordig een beroep doen op crowdsourcing. Maar crowdsourcing is meer dan de actie van één persoon, crowdsourcing kan net zo goed de gegenereerde kennis zijn van een grote menigte mensen. Collectieve intelligentie of collectieve financiering.

Crowdsourcing portalen voor financiering en projecten

In de afgelopen vijf jaar zijn veel verschillende aanbieders groot geworden op het internet, daarvoor waren er veel kleinere, maar nu is crowdsourcing voor velen de norm geworden. Crowdsourcing gaat altijd over het aanboren van de massa. Collectieve kennis is altijd beter dan individuele kennis.

Volgens Wikipedia is crowdsourcing “de wijsheid van de velen” en verwijst het verder naar “het uitbesteden van traditioneel interne deeltaken aan een groep vrijwillige gebruikers, bv. via het internet. Deze term is gebaseerd op de term outsourcing, het uitbesteden van bedrijfstaken en -structuren aan derde ondernemingen”.

Intelligentie van de massa voor marketing

  • Crowdcourcing is een populaire methode om een crowd op te bouwen voor een specifiek doel
  • Iedereen die medecampagnevoerders nodig heeft om zijn doel te bereiken of fondsen te werven, doet tegenwoordig een beroep op crowdsourcing.