Benchmarking: Wat doen uw concurrenten beter?

Benchmarking is een managementinstrument waarbij de producten, technieken, processen en waarden van een onderneming voortdurend worden vergeleken met de normen of waarden van concurrenten (met name de beste van de concurrenten). De criteria kunnen willekeurig worden gekozen, maar meestal worden kosten, tijd en kwaliteit geanalyseerd. Enerzijds kunt u op basis van deze bevindingen uw bedrijf rangschikken; anderzijds kunnen uw campagnes op basis daarvan worden herzien en geoptimaliseerd, waardoor u dichter bij uw concurrenten komt. Dit kan ook concurrentievoordelen opleveren. Dit is geen eenmalige analyse van de concurrentie of sterke en zwakke punten, maar een constante vergelijkende analyse met de beste concurrenten.

Het doel van benchmarking

Het langetermijndoel van benchmarking is concurrerend te blijven in een snelle, steeds veranderende wereld. Door constante vergelijking met uw concurrenten kunt u leren van best practice-bedrijven om verbeteringen te identificeren en door te voeren zonder het risico te lopen belangrijke trends te missen.

Soorten benchmarking

Hier worden de verschillende soorten benchmarking opgesomd:

  • Interne benchmarking
  • Externe benchmarking
  • Benchmarking van de concurrentie
  • Functionele benchmarking

Benchmarking snel uitgelegd

Benchmarking wordt hier kort uitgelegd:

  • Constante vergelijkende analyse met de beste concurrenten
  • Criteria zijn willekeurig selecteerbaar
  • Marketingcampagnes optimaliseren door verkregen inzichten en nooit trends missen