Youtube URL parameters voor video: Automatisch afspelen, start, einde, loop (herhalen), ondertitels & co. – Lijst

Youtube URL parameters – Waarom heb je Youtube URL parameters nodig? Parameters in de URL kunnen worden gebruikt om bepaalde functies te activeren of te reactiveren. Bijvoorbeeld de starttijd, eindtijd, maar ook het activeren/deactiveren van autoplay. Na de uitleg van Google UTM parameters, vandaag Youtube URL parameters. Hier vindt u de lijst van belangrijke extensies voor Youtube URLs, voor het embedden op websites en in online winkels. Met uitleg over het insluiten van video’s leert u hoe u parameters kunt toevoegen en krijgt u directe, praktische voorbeelden van hoe de afgewerkte URL eruitziet vóór het insluiten. De Youtube URL parameters!

URL parameters: Hoe werkt het?

Als YouTube-bureau zijn we niet alleen verantwoordelijk voor de creatie van de inhoud (storyboard, sleutelwoorden tot productie). De presentatie van de media maakt er ook deel van uit. Een sterke functie is Youtube. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om video-inhoud snel, gemakkelijk en wereldwijd beschikbaar te maken.

Effecten en optimalisatie: Waarom eigenlijk?

Bij marketing gaat het er altijd om zo weinig mogelijk barrières op te werpen. Simpel gezegd:

Met elke extra klik gaan er klanten verloren

Ons doel bij het optimaliseren van het proces (of het nu gaat om PR [naamsbekendheid], nieuwsbrief opt-in of het sluiten van een verkoop) is altijd om de paden zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor video’s.

In de regel moeten gebruikers eerst actief op “Afspelen” drukken om de inhoud van een video te zien. Zoals hierboven beschreven, kunnen bepaalde functies worden geactiveerd of gereactiveerd door parameters in de URL.

Code voor inbedding: 2 methoden

Voor beginners die voor het eerst een YouTube video willen insluiten op hun website of in hun eigen online shop, volgt hier een korte blik op de 2 insluitmethodes. Methode 1 is het standaard gebruik van een iFrame. Een kleine HTML code die de Youtube video afspeelbaar maakt op de pagina. Methode 2 wordt aangeboden door sommige CMS (content management systemen) zoals WordPress, die automatisch de video URL converteert voor embedding, zonder HTML code.

Voorbeeld embed code:

 • <iframe width=”560″ height=”315″ src=“https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Dus als je naar deze URL https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI gaat, weet je dat het gaat over insluiten met HTML code.

Tip voor WordPress: Automatische URL conversie. Met WordPress is het voldoende om de URL https://www.youtube.com/watch?v=AWlR0Z10UpI vanuit de browser direct in de editor in te voegen. WordPress converteert de URL dan automatisch naar een embed. De parameters werken hier echter niet! Als u parameters wilt gebruiken voor uw videomarketing, moet u werken met de embed-code van YouTube.

Dus dit is onze URL, voor de verdere tips en trucs, van de iFrame embed code:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI

Voorbeeld “Autoplay”: parameters toevoegen uitgelegd

U zult Autoplay zo dadelijk in meer detail leren kennen. Hier volgt een korte uitleg over het toevoegen van individuele parameters:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?autoplay=1

Belangrijk:

 1. De eerste parameter wordt aan de URL toegevoegd met een ?
 2. Elke extra parameter wordt toegevoegd door een &

Tip! In de regel is er altijd de waarde =0 en =1. =0 deactiveert een instelling en =1 activeert deze.

 • Autoplay=0 – Video start alleen wanneer afgespeeld
 • Autoplay=1 – Video wordt automatisch afgespeeld

 

Resultaat: Voor/Na voorbeeld

Voordat we naar de lijst van belangrijke parameters gaan, volgt hier een voor/na vergelijking.

Vóór (standaard)

Na (met parameters)

Hier zie je dezelfde video, met:

 1. Autoplay > autoplay=1
 2. Herhaling > loop=1
 3. Element kleur wit > color=white
 4. Dempen > dempen=1
 5. Starttijd van 30 seconden > start=15
 6. Geen externe voorgestelde video’s > rel=0

De video begint dus direct bij 30 seconden en eindigt zonder externe, gesuggereerde video’s (ergo, alleen video’s van je eigen kanaal, in plaats van inhoud van derden van anderen, misschien zelfs concurrenten).

Code:

 • <iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/5Oe5h8YsKKs?autoplay=1&loop=1&color=white&mute=1&start=15&rel=0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Zet het geluid uit: Mute

Met “mute” kunt u video’s zonder geluid afspelen. Voordelig, vooral met de “autoplay” functie.

URL parameters:

 • Mute=1

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?mute=1

Autoplay: Automatisch afspelen

Autoplay zorgt voor het automatisch afspelen van Youtube-video’s op internetpagina’s.

URL parameters:

 • Autoplay=1

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?autoplay=1

Soortgelijke video’s verbergen

De parameter “rel” helpt u als u soortgelijke video’s wilt verbergen die worden voorgesteld na het einde van de video die wordt afgespeeld.

Voorbeeld:

 • Rel=0

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?rel=0

Kleur: Verander van kleur

Stelt de kleur van de afspeelbalk in (tijd / reeds gezien).

URL parameters:

 • Kleur=rood
 • Kleur=wit

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?color=white

HTML5-speler in plaats van Flash

Met “playsinline” kunt u video starten in de HTML5-speler.

 • Speeltinline=1

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?playsinline=1

Taal instellen: Gebruikersinterface

Als u een specifieke taal van de gebruikersinterface aan uw gebruikers wilt tonen, gebruikt u de parameter “hl” in uw URL. Na “hl” volgt een 2-cijferige landcode, bijvoorbeeld “DE” voor Duits, “ES” voor Spaans of “FR” voor Franse taalelementen.

X is de respectieve landcode

 • Hl=X

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?hl=ES

Bedieningselementen verbergen: Controls

“controls=0” is praktisch als u wilt dat uw gebruikers “alleen” de video zien en niet “storende” bedieningselementen van de speler.

“controls=2” laadt de Flash Player alleen als de gebruiker actief aan het spelen is. Deze instelling is praktisch omdat het de laadtijd van de tijd verkort. Dit helpt dan weer bij zoekmachineoptimalisatie, vooral voor e-commerce waar het om fracties van seconden gaat.

URL parameters:

 • Controls=0 – Bedieningselementen van de speler worden niet weergegeven
 • Bedieningselementen=1 – Bedieningselementen van de speler worden weergegeven. Besturingselementen en Flash Player worden onmiddellijk geladen
 • Controls=2 – zoals control=1, maar de Flash Player wordt pas geladen bij het afspelen.

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?controls=0

Verberg titel en kanaal (voor afspelen)

De parameter “showinfo” helpt ervoor te zorgen dat informatie zoals de videotitel en de naam van de uploader niet in de speler wordt weergegeven voordat de video begint te spelen.

 • Toon info=0

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?showinfo=0

Toon ondertitel: cc_load_policy

Standaard zijn de instellingen van de gebruiker altijd geselecteerd. Als u wilt dat een ondertitel altijd wordt weergegeven, gebruikt u de parameter “cc_load_policy”.

URL parameters:

 • Cc_load_policy=1 – Ondertitel wordt altijd getoond

Voorbeeld:

“cc_load_policy=1” geeft altijd ondertitels weer.

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?cc_load_policy=1

Praktisch, bijvoorbeeld, om delen van een video af te spelen:

Herhaal: Herhaal video’s in lus

De loop-functie is vooral praktisch voor korte YouTube-video’s. Op die manier wordt de video steeds opnieuw afgespeeld (d.w.z. in een lus).

URL parameters:

 • Lus=1

Voorbeeld:

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?loop=1

Tijd: begin en einde instellen

Op die manier kunt u bepalen wanneer een video moet beginnen en wanneer hij weer moet stoppen. Dit is praktisch als u bijvoorbeeld maar 1 product uit een “Top 5” video wilt laten zien.

Stel de starttijd in: Video start

De waarde “start” bepaalt de begintijd van de video. Op deze manier begint de video direct vanaf een door u gekozen positie. De waarde wordt gegeven in seconden.

X is een geheel getal zoals “2”.

URL parameters:

 • Start=X

Voorbeeld:

“start=15” zorgt ervoor dat de video na 15 seconden begint.

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?start=15

Stel het einde in: Video einde

De waarde “end” bepaalt de automatische eindtijd van de weergave. Net als bij de start wordt de waarde gegeven in seconden.

X is een geheel getal zoals “2”.

URL parameters:

 • Einde=X

Voorbeeld:

“end=120” laat een video stoppen bij 120 seconden.

 • HTML (iFrame insluiten) – https://www.youtube.com/embed/AWlR0Z10UpI?end=120

Dit waren de belangrijkste parameters. Je kunt altijd meer bijgewerkte vinden op Youtube: Parameters.

Tip! Kent u de Google UTM parameters al?

Tracking in e-commerce – Hoe bepaalt een e-commercebureau wanneer een verkoop heeft plaatsgevonden en via welk kanaal? Binnen Google is het antwoord: “UTM parameters”.

In online marketing is vaak niets belangrijker dan het meten van succes. Voor campagnes op social media netwerken als YouTube, Facebook, Instagram en TikTok, maar ook voor Google Ads en Native Ads. Kort uitgelegd: Elk project heeft een URL, deze is uniek. Zoals https://example.com/ – Door deze URL uit te breiden, kunnen individuele bronnen worden getraceerd, zoals te zien is in het voorbeeld. Op deze manier kunnen bezoekersstromen worden geïdentificeerd, zoals hier https://example.com/?utm_agc=petra – wat dit betekent en hoe UTM parameters werken voor uw monitoring en rapportage, leert u in dit artikel!