Bouncepercentage – definitie voor websites, online shops en sociale media

Het uitvalpercentage geeft de procentuele waarde aan van de mensen die na een bepaalde tijd uit een bepaald proces zijn gestapt. Dit kan verschillende aspecten hebben. Bijvoorbeeld, als we onze gebruiker naar een bepaalde YouTube-video leiden. Als onze video een waarde heeft van 20 seconden als KPI, d.w.z. Key Performance Indicator, zodat men het aanbod in zijn volledigheid kan waarnemen, is elke kijker die minder dan 20 seconden kijkt een afbreker.

Het verlatingspercentage in de klassieke online winkel

Natuurlijk bestaat het verlatingspercentage niet alleen in sociale-medianetwerken, maar ook in onlinewinkels of op websites. Hier wordt, net als bij sociale netwerken, de mate van afhaken vaak bepaald door de vraag of een bepaalde actie is uitgevoerd of een bepaald doel is bereikt. Dit kan de verkoop van een product zijn, bijvoorbeeld door te linken naar een Instagram Story, of een websitebezoek dat al na een paar seconden eindigt.

Verlatingspercentage helpt aanbiedingen te optimaliseren

Het afhaakpercentage is voor veel bureaus, maar ook voor bedrijven en merken een belangrijk hulpmiddel om te herkennen waar mogelijke bronnen van fouten liggen. Bijvoorbeeld, als het verlatingspercentage in een korte periode op een bepaalde plaats stijgt, zoals bij een bepaald product, kan dit te wijten zijn aan een scriptfout. Als bijvoorbeeld een knop of een betalingsprovider niet werkt, breken mensen af en doen ze geen aankoop.

Het uitvalpercentage bij snel vooruit spoelen

  • Het verlatingspercentage toont het percentage mensen die na een bepaalde tijd een transactie hebben afgebroken of een pagina hebben gesloten.
  • Key Performance Indicator: de indicator van de werkelijke duur voor een proces om de volledigheid ervan waar te nemen.
  • Als de KPI 20 seconden is, zal elke bezoeker die de pagina sluit voordat de 20 seconden voorbij zijn, de pagina verlaten
  • Het aantal afgebroken pagina’s is vaak een indicatie van de foutbronnen; als het aantal afgebroken pagina’s bijvoorbeeld in korte tijd toeneemt, kan dit te wijten zijn aan een scriptfout

Wat is een bouncepercentage? (Engels)

4 manieren om uw bouncepercentage te verlagen (Engels)