Algoritme eenvoudig uitgelegd – Engels, synoniem en in het dagelijks leven

Een algoritme is een bepaald systeem dat ons snel resultaten geeft. Volgens Wikipedia is een algoritme “een unieke reeks regels voor het oplossen van een probleem of een klasse van problemen”.

Algoritmen in het dagelijks leven

Het woord algoritme is de laatste jaren en maanden vooral bekend geworden in de context van “Facebook”. Het “Facebook-algoritme” gebruikt een complex voorbeeld om heel eenvoudig uit te leggen hoe zo’n software-oplossing werkt. Door onze gegevens op onze al dan niet openbare sociale media-account in te voeren, voeden wij de platforms permanent met informatie over ons. Het maakt niet uit of het om demografische gegevens gaat, zoals onze leeftijd, of interesses en hobby’s. Natuurlijk geven wij ook onze geodata door, bv. wanneer wij onze vakantiebestemmingen aangeven of waar wij op dat moment eten. Sleutelwoord: Big Data.

Hoe beïnvloedt zo’n verandering in de praktijk de rangschikking van een website? Lees meer hier in Best Practice, hoe SEO rankings veranderen in 4 dagen: Google algoritme voorbeeld.

Algoritme Engels en Synoniem

In de Engelse taal betekent algoritme “algoritme”.

Als synoniem kan een algoritme ook worden omschreven als een orde, schema of een regelmatigheid van een plan.

Elk algoritme wordt sneller

Algoritmen spelen dus een steeds grotere en toenemende rol in onze wereld. Doordat de processorsnelheid steeds hoger wordt, worden de algoritmen die door sociale platforms, maar ook door andere online aanbieders, worden gebruikt, natuurlijk ook steeds sneller en beter. Hoe meer gegevens door dergelijke algoritmen kunnen worden geëvalueerd, hoe meer analyses en resultaten daaruit kunnen worden afgeleid. Hoe meer informatie er is over bepaalde sociale groepen, maar ook over bepaalde personen, hoe preciezer u kunt adverteren. Maar niet alleen reclame speelt een grote rol, ook de algemene psychologische inschatting van een bepaalde doelgroep en de daarop afgestemde informatie. Als u als gebruiker of fan toch al geïnteresseerd bent in een onderwerp, waarom zouden wij u dan andere informatie aanbieden – die u misschien niet interesseert? Dit leidt ook tot een sociaal-politieke discrepantie, waardoor het algoritme van Facebook er ook voor zorgt dat er negatieve koppen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen, via gerichte reclame maar ook via social media bots door derden.

Samengevat: Algoritmen leren

  • Algoritmen zijn bijzonder gebruikelijk in de context van Facebook
  • Facebook als voorbeeld: door onze gegevens op Facebook in te voeren, voeden wij het platform permanent met informatie over ons
  • Het algoritme kijkt naar demografische gegevens zoals onze leeftijd of zelfs onze geodata bij het markeren van onze vakantiebestemming.
  • Hoe meer gegevens door algoritmen kunnen worden geëvalueerd, hoe meer resultaten er kunnen worden geproduceerd
  • Algoritmen spelen vooral een belangrijke rol in de reclame, maar ook bij de algemene psychologische beoordeling van een specifieke doelgroep
  • Algoritmen haalden negatieve krantenkoppen, vooral door het beïnvloeden van verkiezingsresultaten – via gerichte reclame, maar ook via social media bots door derden

Tip! Wilt u meer weten over SEO? Bekijk gratis + premium video’s in de Lukinski SEO Masterclass en hier gratis in de Social Media One blog.

  • SEO teksten schrijven – 6 afleveringen op Youtube
  • WordPress opzetten – 5 afleveringen op Youtube