Aanbieder

Aanbiederidentificatie volgens §5 TMG

CXMXO Media Groep

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Keulen
Duitsland

Telefoon: +49 221 – 165 323 – 79
E-mail: office at cxmxo.com

Management / Eigenaar:

Stephan M. Czaja

Handelsregister nr.: HRB 83708
Registergerecht: kantongerecht Keulen

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vennootschap CXMXO UG (haftungsbeschränkt), kantongerecht Keulen, HRB
– vertegenwoordigd door de algemeen directeur Stephan M. Czaja

Fiscaal nummer: 215/5089/1149
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting: volgt.
Zie ook onze informatie over gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 par. 2 RStV:
CXMXO UG (beperkte aansprakelijkheid)

Redactioneel beeldmateriaal

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Disclaimer / 1

Inhoud van deze website

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de opvraagbare inhoud geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider.

Beschikbaarheid website

De dienstverlener streeft ernaar de dienst voor zover mogelijk zonder onderbreking aan te bieden. Maar zelfs met alle zorgvuldigheid kunnen uitvaltijden niet worden uitgesloten. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Een constante controle van deze externe links is voor de aanbieder niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien echter wettelijke overtredingen bekend worden, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

Advertenties

Voor de inhoud van de advertenties, evenals voor de inhoud van de geadverteerde website, is de desbetreffende auteur verantwoordelijk. Het tonen van de advertentie houdt geen aanvaarding door de aanbieder in.

Geen contractuele relatie

Het gebruik van de website van de aanbieder schept geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder. In dit verband zijn er ook geen contractuele of quasi-contractuele vorderingen tegen de dienstverrichter. Indien het gebruik van de website leidt tot een contractuele relatie, geldt de volgende aansprakelijkheidsbeperking louter uit voorzorg: De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale plicht). De aanbieder is aansprakelijk, beperkt tot vergoeding van de ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract kenmerkende schade, voor dergelijke schade die berust op een licht nalatige schending van kardinale verplichtingen door hemzelf of door een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De dienstverlener is niet aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van nevenverplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn. De aansprakelijkheid voor schade die onder de bescherming van een door de aanbieder verleende garantie of waarborg valt, alsmede de aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet en schade door verwonding van leven, lichaam of gezondheid, blijft onverlet.

Copyright / 2

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken worden beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse auteurswet, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of opsteller. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Links naar de website van de aanbieder zijn te allen tijde welkom en behoeven geen toestemming van de aanbieder van de website. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met toestemming.

Gegevensbescherming / 3

Lees hier meer over gegevensbescherming.