Social Hub: redactionele planning en monitoring – Software Tip

Bij Social Hub gaat het in de eerste plaats om de interactie met de gebruiker. Naast de gebruikelijke redactionele planning, die ook door Buffer of Hootsuite wordt aangeboden, legt deze software bijzondere nadruk op het volgen van conversaties, op snelle reacties van medewerkers op opmerkingen of postings en zo op het opbouwen van langetermijnrelaties met de gebruiker. De software adverteert zichzelf als zijnde in staat om “berichten in de sociale media even gemakkelijk te verwerken als e-mails”. Naast het communicatieaspect van Social Hub gaat het echter ook om mediamonitoring. Hier kunt u trefwoorden volgen op langere paden, maar ook hashtags en indirecte vermeldingen van uw eigen kanalen. Op die manier kunt u nagaan welke relevantie uw merk heeft en in welke mate het uw bereik vergroot. Omdat u de cijfers op uw eigen kanaal niet altijd kunt volgen, hebt u complexere softwareoplossingen nodig die ook de monitoring van sociale-mediamarketing in kaart kunnen brengen. Voor een optimale workflow en een betere samenwerking tussen gebruikers zijn er ook tools voor teamplanning. Hiermee kan een superieure marketingmanager zijn of haar eigen team structureren, tussen de verschillende netwerken, zodat iedereen weet waar hij of zij zich op richt.

Social Hub: Analytics, monitoring en prijzen

Meer informatie over de software:

Bron: https://socialhub.io

Het voordeel van de uitgebreide analyses en evaluaties is duidelijk dat men de eigen strategie kan optimaliseren op basis van reële gegevens. Hierdoor nemen de sociale media-activiteiten toe en krijgen de eigen cijfers en de evaluaties van de prestaties nog meer betekenis wanneer naar de afzonderlijke kanalen wordt gekeken. Social Hub biedt dus een creatieve oplossing voor strategen in social media management.